Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
u fryzjera angielski
Fryzjer
Top 5
1. MajronD 1429980 pkt
2. iwona 114 1294376 pkt
3. CM 1138055 pkt
4. andrzejw 1044148 pkt
5. Joanna R 997684 pkt
1. andrzejw 3613 pkt
2. MateuszM 1646 pkt
3. jegular 1300 pkt
4. Włodek M. 914 pkt
5. MajronD 799 pkt
1. MajronD 2424 pkt
2. MateuszM 688 pkt
3. Grześ72 541 pkt
4. Ogrodnik 522 pkt
5. Wiktor04 501 pkt

powtorki

powtorki.

lista słówek użytkownika andrzejw

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
it involves me to dotyczy mnie
genuine leather jacket kurtka z prawdziwej skóry, z autentycznej
sunset lover miłośnik zachodu słońca
embarrassing silence, embarrassed żenująca cisza, zaklopotany, skrepowany, zazenowany
i ashamed of you wstydzę się ciebie
it started to drizzle zaczęło padać, mżawka
solve problems and make decisions rozwiązywać problemy i podejmować decyzje
reduce interruptions zmniejszyć przerwy
interruption of transmission przerwanie transmisji, przerwa
shame on you, shame wstydź się, wstyd, hanba, wstydzic, zawstydzic
shameless bezwstydny, bezczelny
i extend my visa przedłużam wizę, rozszerzac, przedluzac
extended family rodzina wielopokoleniowa
badly paid job in the loud hometown źle płatna praca w głośnym rodzinnym mieście
noticeable feature zauważalna cecha, widoczna
rare genetic disorder, rarely rzadkie zaburzenie genetyczne, rzadko
thickly sliced, thickly grubo pokrojone, metnie, grubo, gesto
thickly populated gęsto zaludnione
carry on working, carry kontynuować pracę, nosić, niesc, przenosic, przeprowadzac
slice of life, slice okruchy życia, kawalek, kromka, plaster, pokroic
slice of bread or roll kromka chleba lub bulki
go inline skating in striped pants, stripe jeździć na rolkach w pasiastych spodniach, naszywka, pasek, lampas
he kept his hand on her hip trzymał rękę na jej biodrze
after spicy food I need much red wine po pikantnym jedzeniu potrzebuję dużo czerwonego wina
neither of them żadne z nich, tez nie
bonus for splendid job premia za świetną pracę
cosmetics store sklep z kosmetykami
youth culture Kultura młodzieżowa, mlodziez
youthful but sadly still sad młodzieńczy ale niestety wciąż smutny
he smiled sadly uśmiechnął się smutno
sadly no, sadly not niestety nie, niestety nie
here are dress shirts oto koszule (eleganckie)
here are what we will do first oto co zrobimy najpierw
carry out from here to the next house przeprowadzić stąd do następnego domu
carry the luggage of life nieść bagaż życia
widely used powszechnie używany
becoming progressively worse, becoming coraz gorzej, twarzowy, dobrze dobrany
he becomes lonely staje się samotny
progressively elaborated stopniowo opracowywane
elaborate skomplikowany, wyszukany, opracowac, wypracowac
addiction to gambling uzależnienie od hazardu, NAŁÓG
valid password required wymagane ważne hasło, wazny, obowiazujacy
required documents wymagane dokumenty
require, requirement wymagać, żadać, WYMÓG, WARUNEK, POSTULAT
gamble uprawiac hazard, ryzykowac, hazard
valid criticism zasadna krytyka
review of recent happenings przegląd ostatnich wydarzeń
under review w trakcie przeglądu
he reviews the theatre play recenzuje sztukę teatralną
review of the movie recenzja filmu
Losowe słówka
u fryzjera angielski
Fryzjer
Top 5
1. MajronD 1429980 pkt
2. iwona 114 1294376 pkt
3. CM 1138055 pkt
4. andrzejw 1044148 pkt
5. Joanna R 997684 pkt
1. andrzejw 3613 pkt
2. MateuszM 1646 pkt
3. jegular 1300 pkt
4. Włodek M. 914 pkt
5. MajronD 799 pkt
1. MajronD 2424 pkt
2. MateuszM 688 pkt
3. Grześ72 541 pkt
4. Ogrodnik 522 pkt
5. Wiktor04 501 pkt