Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
restauracja angielski
W restauracji
Top 5
1. MajronD 2031257 pkt
2. Lubiący język Angielski 1350500 pkt
3. iwona 114 1325058 pkt
4. CM 1237503 pkt
5. Joanna R 1128993 pkt
1. kacper3333333 931 pkt
2. Joanna R 547 pkt
3. michal17 540 pkt
4. kingdom 506 pkt
5. Posak 475 pkt
1. Posak 1535 pkt
2. MajronD 1352 pkt
3. kacper3333333 1330 pkt
4. HatfalError 1026 pkt
5. Joanna R 817 pkt

All

Wszystkie słówka.

lista słówek użytkownika RAHu

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
overlook przeoczyć, pomijać
overcome pokonać, przezwyciężać
look for szukać
able w stanie, zdolny
beat bić, pokonać
call nazywać, wezwać, telefonować, wezwanie, rozmowa telefoniczna
disease choroba, schorzenie
enjoy cieszyć się
firmly mocno, stanowczo
indicate wskazywać
laugh śmiech, śmiać się
maintain utrzymywać, zachować
occur występować, zdarzać się, nastąpić
particular szczególny, określony, konkretny
rather raczej, dość
seat siedziba, siedzenie, posadzić
tend mieć skłonność, zmierzać
upon na, od
according to według
behind za, z tyłu
care opieka, pielęgnacja
design projekt, projektować, konstrukcja
establish ustanowić, ustalić
fail zawieść, ponieść porażkę, nie udać się
hang zawiesić, powiesić, wieszać
imagine wyobrażać, wyobrażać sobie
lay położyć, układać, kłaść
major główny, poważny
opportunity możliwość, okazja
patient cierpliwy, pacjent
raise podnieść, wznosić
seek szukać
through przez, poprzez
across przez, poprzez
beyond poza, ponad
certainly na pewno, z pewnością
despite mimo, pomimo
evidence dowód
fear strach, lęk, obawiać się, bać się
grow rosnąć
hear słyszeć, usłyszeć
lie kłamstwo, kłamać, leżeć
manage zarządzać
pattern wzór, wzorzec
reflect odbijać, odzwierciedlić
seem wydawać się
set zestaw, zbiór, ustawiać
trial test, próba, próbny
agreement umowa, porozumienie, układ
contain zawierać
Losowe słówka
restauracja angielski
W restauracji
Top 5
1. MajronD 2031257 pkt
2. Lubiący język Angielski 1350500 pkt
3. iwona 114 1325058 pkt
4. CM 1237503 pkt
5. Joanna R 1128993 pkt
1. kacper3333333 931 pkt
2. Joanna R 547 pkt
3. michal17 540 pkt
4. kingdom 506 pkt
5. Posak 475 pkt
1. Posak 1535 pkt
2. MajronD 1352 pkt
3. kacper3333333 1330 pkt
4. HatfalError 1026 pkt
5. Joanna R 817 pkt