Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
czasowniki nieregularne język angielski
Czasowniki nieregularne
Top 5
1. hipnoza 1317372 pkt
2. Zibi_13 1246301 pkt
3. siwusek198 1243972 pkt
4. ala 1163848 pkt
5. CM 1076551 pkt
1. orzel91 931 pkt
2. Semka 500 pkt
3. fukos01 334 pkt
4. atb 271 pkt
5. Zibi_13 200 pkt
1. MajronD 2278 pkt
2. Zibi_13 1500 pkt
3. Grześ72 1420 pkt
4. krzyś 1386 pkt
5. Jujka 1198 pkt

Różne

lista słówek użytkownika gierko

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
consequence skutek
cause przyczyna
luck szczeście
discover odkryć
remain pozostać
about około
several poszczególne
involved zaangażowany
valuable cenny
indicate wskazać
amout ilość, kwota
common wspólny, powszechny
violence przemoc
gradually stopniowo
slowly wolno
please podobać
progress postęp
dressed ubrany
inside w środku
clothes ubrania
specifically konkretnie
independ niezależny
youth młodość
generally na ogół
security bezpieczeństwo
forever na zawsze
marriage małżeństwo
forgiving wyrozumiały
sounds brzmi
relationship związek
interested zainteresowany
what i'm like jaki jestem
what are they like jacy oni są
distinguish odróżnić
merit zasługa
forgive wybaczyć
addictional dodatkowy
replace zastąpić
introduce przedstawiać
pure czysty
sometime kiedyś
appear pojawiać się
lie kłamać, leżeć
distract rozpraszać
incredible niewiarygodne
neither ani
right to prawo do
possible możliwe
obvious oczywiste
obviously oczywiście
Losowe słówka
czasowniki nieregularne język angielski
Czasowniki nieregularne
Top 5
1. hipnoza 1317372 pkt
2. Zibi_13 1246301 pkt
3. siwusek198 1243972 pkt
4. ala 1163848 pkt
5. CM 1076551 pkt
1. orzel91 931 pkt
2. Semka 500 pkt
3. fukos01 334 pkt
4. atb 271 pkt
5. Zibi_13 200 pkt
1. MajronD 2278 pkt
2. Zibi_13 1500 pkt
3. Grześ72 1420 pkt
4. krzyś 1386 pkt
5. Jujka 1198 pkt