Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.

Medyczne słówka angielskie

System moczowy + układ rozrodczy.

lista słówek użytkownika robolek

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
interfere wpływać,wtrącać
polyuria wielomocz
dialysis dializa
nocturia, frequent night urination zbyt częste oddawanie moczu w nocy(2)
halve przepoławiać, zmniejszyć o połowę
aid, help pomagać(2)
first aid kit apteczka pierwszej pomocy
refer odnosić się
share wspólnie korzystać, współdzielić
is referred to as the ... jest nazywane ...
kept, stored magazynowany(2)
bring, deliver przynieść(2)
below poniżej
merge, mix zmieszać(2)
compress uciskać
age, get older starzeć się(2)
aging/ageing starzenie się(2)
penicle- prącio-(???)
preputial napletkowy
disorder zaburzenie,choroba
urologist urolog
hilum/hilus / hili/hila wnęka/wnęki
renal pelvis miedniczka nerkowa
release, discharge, secrete uwolnić, wydzelić(3)
fluid,liquid płyn(2)
make,constitute,comprise stanowić(3)
enclose, surround otaczać(2)
part,portion część(2)
small tube, tubule rurka(2)
accumulate, gather, collect zbierać, zgromadzić(3)
sack, bag torba(2)
directly, straight prosto(2)
via, through przez(2)
obstruct, stop zablokować(2)
flow, movement, running przepływ(3)
occur, happen wydarzyć się(2)
presence obecność
cancer, tumor, neoplasm nowotwór(3)
collection, deposit zbiórka(2)
sharp, strong, acute ostry(3)
scanty urination, oliguria niedostateczne oddawanie moczu(2)
painful urination, dysuria bolesne oddawanie moczu(2)
incapable, unable niezdolny(2)
general bad feeling, malaise niemoc(2)
to make sth continue, maintain zachowywać na tym samym poziomie(2)
nephroblastoma tumor of the kidney
uraemia excess of urea and other wastes in the blood
coiled zwinięta
network sieć
mild łagodna
Losowe słówka
poziom podstawowy angielski
Poziom podstawowy
Top 5
1. dominika9 1692015 pkt
2. Cocoli 1554996 pkt
3. Zibi_13 1008813 pkt
4. hipnoza 996260 pkt
5. CM 961193 pkt
1. Cocoli 2681 pkt
2. RAHu 1585 pkt
3. jacek_tob 1481 pkt
4. Lubiący język Angielski 1400 pkt
5. srebnylis 1070 pkt
1. srebnylis 2817 pkt
2. Cocoli 2401 pkt
3. GrzegorzW 2154 pkt
4. hipnoza 1265 pkt
5. MariuszP 1026 pkt