Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
pytanie o drogę po angielsku
Pytanie o drogę
Top 5
1. MajronD 2017563 pkt
2. Lubiący język Angielski 1346500 pkt
3. iwona 114 1325058 pkt
4. CM 1235151 pkt
5. Joanna R 1122908 pkt
1. MajronD 1366 pkt
2. Cuska88 1229 pkt
3. Nati2004 1129 pkt
4. Ublas 1124 pkt
5. Daro66 760 pkt
1. MajronD 1400 pkt
2. HatfalError 1041 pkt
3. mordziak 798 pkt
4. Daro66 650 pkt
5. CM 565 pkt
Rzeczowniki (Nouns)

Rzeczowniki (Nouns)

TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ

W języku angielskim tworzymy liczbę mnogą przez dodanie końcówki „–s” do rzeczownika.

Przykłady:

a table (stół) – tables (stoły)

a pen (długopis) – pens (długopisy)

 

Jeśli wyraz kończy się na następujące litery: „-s, -ss, -sh, -ch, -x” (również niektóre kończące się na „-o”) to dodajemy końcówkę „–es”.

Przykłady:

a box (pudełko) – boxes (pudełka)

a sandwich (kanapka) – sandwiches (kanapki)

 

Jeśli wyraz kończy się na „spółgłoskę + y” to zamieniamy „y” na „i” i dodajemy końcówkę „–es”. Jeśli kończy się na „samogłoskę + y” to dodajemy normalnei „-s”.

Przykłady:

a cherry (wiśnia) – cherries (wiśnie)

a lady (dama) – ladies (damy)

a boy (chłopiec) – boys (chłopcy)

 

Niektóre wyrazy kończące się na „-f” wymagają zamienienia „f” na „v” i dodania końcówki „–es”.

Przykłady:

a loaf (bochenek) – loaves (bochenki)

ale

a cliff (klif) – cliffs (klify)

 

Są również wyjątki, które posiadaja kompletnie inną liczbę mnogą lub identyczną jak pojedynczą.

a person (osoba) – people (ludzie)

a woman (kobieta) – women (kobiety)

a man (mężczyzna) – men (mężczyźni)

a child (dziecko) – children (dzieci)

a fish (ryba) – fish (ryby)

 

POLICZALNE VS NIEPOLICZALNE

W języku angielskim wyróżniamy rzeczowniki policzalne (countable) i niepoliczalne (uncountable).

 

Policzalne to takie, które można policzyć czyli podać w sztukach.

 

Przykłądy:

an apple (jabłko) – three apples (trzy jabłka)

a book (książka) – two books (dwie książki)

 

Rzeczowniki policzalne występują w liczbie mnogiej, a w liczbie pojedynczej występują z rodzajnikami nieokreślonymi „a” i „an”.

 

Niepoliczalne to takie, których nie da się policzyć albo inaczej to których musimy dodać jakąś jednostkę miary lub nazwę pojemnika, opakowania.

 

Przykłady:

water (woda) – two waters – two bottles of water (dwie butelki wody) -> w języku polskim jest również niepoprawnie powiedzieć „dwie wody” i raczej rzadko kto tak mówi, mówimy „dwie butelki/szklanki/litry wody”

coffee (kawy) – three cups of coffee (trzy filiżanki kawy)

 

Rzeczowniki niepoliczalne nigdy nie występują w liczbie mnogiej ani z rodzajnikami nieokreślonymi „a” i „an”. Poza tym zachowują się w zdaniu jak trzecia osoba liczby pojedynczej czyli:

Water is important in a healthy lifestyle. (Woda jest ważna w zdrowym trybie życia.)

Coffee has a lot of caffeine. (Kawa ma dużo kofeiny.)

 

SOME VS ANY

Some” oznacza trochę, odrobinę, nieco, kilka, parę, niektórzy. Używa się go tylko z daniach twierdzących i ewentualnie w pytaniach, pod warunkiem, że są one prośbą lub ofertą.

 

Przykłady:

I want some biscuits and some coffee. (Chcę trochę ciastek i trochę mleka.)

Would you like some biscuits? (Chciałbyś trochę ciastek?) – oferta

Can I have some coffee, please? (Czy mógłbym odstać trochę kawy?) – prośba

 

Any” oznacza trochę, jakiś, któryś, żaden. Używa się tego słowa tylko w pytaniach i przeczeniach.

 

Przykłady:

Do you have any water? (Czy masz jakąś wodę?) - pytanie

I don’t have any apples. (Nie mam żadnych jabłek). – przeczenie

 

Oba te słowa używamy do rzeczowników policzalnych w licznie mnogiej i do rzeczowników niepoliczalnych.

 

Przykłady:

some apples

some water

any apples

any water

 

MUCH VS MANY

Much” i “many” oznaczają dużo. Oba te słowa używa się w pytaniach i przeczeniach. Jeśli w zdaniach twierdzących chcemy powiedzieć „dużo” to używamy słowa „a lot of”.

Różnica między tymi słowami jest taka, że „much” używamy do rzeczowników niepoliczalnych a „many” do policzalnych w liczbie mnogiej.

 

Przykłady:

I don’t have many strawberries. (Nie mam dużo truskawek.)

I don’t have much milk. (Nie mam dużo mleka)

Do you have many carrots? (Czy masz dużo marchewek?)

Do you have much lemonade? (Czy masz dużo lemoniady?)

 

A LITTLE VS A FEW

A little” i „a few” oznaczają mało, niewiele, trochę. „A little” używamy z rzeczownikami niepoliczalnym, a „a few” z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

 

Przykłady:

I have a few apples. (Mam niewiele jakbłek.)

I have a little milk. (Mam niewiele mleka.)

Losowe słówka
pytanie o drogę po angielsku
Pytanie o drogę
Top 5
1. MajronD 2017563 pkt
2. Lubiący język Angielski 1346500 pkt
3. iwona 114 1325058 pkt
4. CM 1235151 pkt
5. Joanna R 1122908 pkt
1. MajronD 1366 pkt
2. Cuska88 1229 pkt
3. Nati2004 1129 pkt
4. Ublas 1124 pkt
5. Daro66 760 pkt
1. MajronD 1400 pkt
2. HatfalError 1041 pkt
3. mordziak 798 pkt
4. Daro66 650 pkt
5. CM 565 pkt