Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
uzyskiwanie informacji po angielsku
Uzyskiwanie informacji
Top 5
1. MajronD 2559354 pkt
2. Lubiący język Angielski 1546312 pkt
3. CM 1385311 pkt
4. Joanna R 1310552 pkt
5. kingdom 1057900 pkt
1. Michal36 260 pkt
2. Darulka 86 pkt
3. artist 70 pkt
4. Sapada 1 pkt
1. Michal36 4825 pkt
2. MajronD 2015 pkt
3. raf1978 1025 pkt
4. jujkagasior 676 pkt
5. Rzabaldo 647 pkt
Rzeczowniki (Nouns)

Rzeczowniki (Nouns)

TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ

W języku angielskim tworzymy liczbę mnogą przez dodanie końcówki „–s” do rzeczownika.

Przykłady:

a table (stół) – tables (stoły)

a pen (długopis) – pens (długopisy)

 

Jeśli wyraz kończy się na następujące litery: „-s, -ss, -sh, -ch, -x” (również niektóre kończące się na „-o”) to dodajemy końcówkę „–es”.

Przykłady:

a box (pudełko) – boxes (pudełka)

a sandwich (kanapka) – sandwiches (kanapki)

 

Jeśli wyraz kończy się na „spółgłoskę + y” to zamieniamy „y” na „i” i dodajemy końcówkę „–es”. Jeśli kończy się na „samogłoskę + y” to dodajemy normalnei „-s”.

Przykłady:

a cherry (wiśnia) – cherries (wiśnie)

a lady (dama) – ladies (damy)

a boy (chłopiec) – boys (chłopcy)

 

Niektóre wyrazy kończące się na „-f” wymagają zamienienia „f” na „v” i dodania końcówki „–es”.

Przykłady:

a loaf (bochenek) – loaves (bochenki)

ale

a cliff (klif) – cliffs (klify)

 

Są również wyjątki, które posiadaja kompletnie inną liczbę mnogą lub identyczną jak pojedynczą.

a person (osoba) – people (ludzie)

a woman (kobieta) – women (kobiety)

a man (mężczyzna) – men (mężczyźni)

a child (dziecko) – children (dzieci)

a fish (ryba) – fish (ryby)

 

POLICZALNE VS NIEPOLICZALNE

W języku angielskim wyróżniamy rzeczowniki policzalne (countable) i niepoliczalne (uncountable).

 

Policzalne to takie, które można policzyć czyli podać w sztukach.

 

Przykłądy:

an apple (jabłko) – three apples (trzy jabłka)

a book (książka) – two books (dwie książki)

 

Rzeczowniki policzalne występują w liczbie mnogiej, a w liczbie pojedynczej występują z rodzajnikami nieokreślonymi „a” i „an”.

 

Niepoliczalne to takie, których nie da się policzyć albo inaczej to których musimy dodać jakąś jednostkę miary lub nazwę pojemnika, opakowania.

 

Przykłady:

water (woda) – two waters – two bottles of water (dwie butelki wody) -> w języku polskim jest również niepoprawnie powiedzieć „dwie wody” i raczej rzadko kto tak mówi, mówimy „dwie butelki/szklanki/litry wody”

coffee (kawy) – three cups of coffee (trzy filiżanki kawy)

 

Rzeczowniki niepoliczalne nigdy nie występują w liczbie mnogiej ani z rodzajnikami nieokreślonymi „a” i „an”. Poza tym zachowują się w zdaniu jak trzecia osoba liczby pojedynczej czyli:

Water is important in a healthy lifestyle. (Woda jest ważna w zdrowym trybie życia.)

Coffee has a lot of caffeine. (Kawa ma dużo kofeiny.)

 

SOME VS ANY

Some” oznacza trochę, odrobinę, nieco, kilka, parę, niektórzy. Używa się go tylko z daniach twierdzących i ewentualnie w pytaniach, pod warunkiem, że są one prośbą lub ofertą.

 

Przykłady:

I want some biscuits and some coffee. (Chcę trochę ciastek i trochę mleka.)

Would you like some biscuits? (Chciałbyś trochę ciastek?) – oferta

Can I have some coffee, please? (Czy mógłbym odstać trochę kawy?) – prośba

 

Any” oznacza trochę, jakiś, któryś, żaden. Używa się tego słowa tylko w pytaniach i przeczeniach.

 

Przykłady:

Do you have any water? (Czy masz jakąś wodę?) - pytanie

I don’t have any apples. (Nie mam żadnych jabłek). – przeczenie

 

Oba te słowa używamy do rzeczowników policzalnych w licznie mnogiej i do rzeczowników niepoliczalnych.

 

Przykłady:

some apples

some water

any apples

any water

 

MUCH VS MANY

Much” i “many” oznaczają dużo. Oba te słowa używa się w pytaniach i przeczeniach. Jeśli w zdaniach twierdzących chcemy powiedzieć „dużo” to używamy słowa „a lot of”.

Różnica między tymi słowami jest taka, że „much” używamy do rzeczowników niepoliczalnych a „many” do policzalnych w liczbie mnogiej.

 

Przykłady:

I don’t have many strawberries. (Nie mam dużo truskawek.)

I don’t have much milk. (Nie mam dużo mleka)

Do you have many carrots? (Czy masz dużo marchewek?)

Do you have much lemonade? (Czy masz dużo lemoniady?)

 

A LITTLE VS A FEW

A little” i „a few” oznaczają mało, niewiele, trochę. „A little” używamy z rzeczownikami niepoliczalnym, a „a few” z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

 

Przykłady:

I have a few apples. (Mam niewiele jakbłek.)

I have a little milk. (Mam niewiele mleka.)

Losowe słówka
uzyskiwanie informacji po angielsku
Uzyskiwanie informacji
Top 5
1. MajronD 2559354 pkt
2. Lubiący język Angielski 1546312 pkt
3. CM 1385311 pkt
4. Joanna R 1310552 pkt
5. kingdom 1057900 pkt
1. Michal36 260 pkt
2. Darulka 86 pkt
3. artist 70 pkt
4. Sapada 1 pkt
1. Michal36 4825 pkt
2. MajronD 2015 pkt
3. raf1978 1025 pkt
4. jujkagasior 676 pkt
5. Rzabaldo 647 pkt