Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
zaproszenia angielski
Zaproszenia
Top 5
1. Cocoli 2003986 pkt
2. srebnylis 1253876 pkt
3. hipnoza 1169268 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1158498 pkt
1. andrzejw 2827 pkt
2. iwona 114 1699 pkt
3. srebnylis 1449 pkt
4. Fri0 1293 pkt
5. tomasz547 1246 pkt
1. andrzejw 3004 pkt
2. iwona 114 2436 pkt
3. MajronD 2102 pkt
4. Paulina00 1960 pkt
5. srebnylis 1828 pkt

4.

business English.

lista słówek użytkownika lucky_luka13

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
board meeting posiedzenie zarządu
overhead costs koszty ogólne
staff meeting zebranie pracowników
deal umowa
to attend a meeting brać udział w spotkaniu
market leader lider na rynku
to chair the meeting przewodniczyć spotkaniu
brainstorming burza mózgów
to quote podać szacunkową cenę
conditions of a contract warunki umowy
to arrange a meeting organizować spotkanie
to make an offer złożyć ofertę
agreement porozumienie
to summon a meeting zwoływać spotkanie
founder założyciel
to beat competition pokonać konkurencję
preparatory meeting zebranie przygotowawcze
to issue an invoice wystawić fakturę
sales representative przedstawiciel handlowy
to do business with sb prowadzić z kimś interesy
kick-off meeting spotkanie wdrożeniowe
to keep the accounts prowadzić księgowość
red tape biurokracja
to have the upper hand mieć przewagę
by the book zgodnie z zasadami, według przepisów
to go the extra mile dołożyć wszelkich starań
plum job ciepła posadka
to think outside the box myśleć nieszablonowo
loophole kruczek, luka (np. w prawie/umowie)
cash cow żyła złota
to talk shop omawiać sprawy służbowe poza godzinami pracy
hard sell agresywna sprzedaż
to drum up business rozkręcać interesy
monkey business machlojki
break even point granica opłacalności
to corner the market zmonopolizować rynek
Sorry to break in, but I want to explain something. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale chcę coś wyjaśnić.
Ok, let’s call it a day. Ok, to wszystko na dzisiaj.
I declare the meeting closed. Uważam zebranie za zamknięte.
Thank you for your participation. Dziękuję za uczestnictwo.
Let’s go over what we’ve agreed. Omówmy to, co zostało uzgodnione.
Can we take a vote on this proposal ? Czy możemy przegłosować tę propozycję ?
Let’s move on to the next topic. Przejdźmy teraz do następnego tematu.
I agree up to a point. Zgadzam się do pewnego stopnia.
Sure, please go ahead. Oczywiście, proszę mówić.
Feel free to raise questions at any time. Proszę śmiało zadawać pytania.
We have important issues to discuss. Mamy ważne tematy do omówienia.
The purpose of the meeting is to discuss… Celem tego spotkania jest omówienie…
Can I have your attention? Czy mogę prosić o uwagę?
Losowe słówka
zaproszenia angielski
Zaproszenia
Top 5
1. Cocoli 2003986 pkt
2. srebnylis 1253876 pkt
3. hipnoza 1169268 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1158498 pkt
1. andrzejw 2827 pkt
2. iwona 114 1699 pkt
3. srebnylis 1449 pkt
4. Fri0 1293 pkt
5. tomasz547 1246 pkt
1. andrzejw 3004 pkt
2. iwona 114 2436 pkt
3. MajronD 2102 pkt
4. Paulina00 1960 pkt
5. srebnylis 1828 pkt