Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
Piotr2407 Mistrz
250100 punktów
(0 dziś)
43 miejsce
w rankingu
937 słówek
(918 nauczonych)
1180 dni
w serwisie
O mnie Jestem sobie Piotrek mieszkam se pod lasem
Zdobyte wszystkie nagrody
10000
punktów
9000
punktów
8000
punktów
7000
punktów
6000
punktów
5000
punktów
4000
punktów
3500
punktów
3000
punktów
2500
punktów
2000
punktów
1500
punktów
1000
punktów
300
punktów
100
punktów
Listy użytkownika
nazwa opis opcje
Słownictwo zaawansowane wyrazy oficjalne, formalne Przejdź do ćwiczeń
Zwroty językowe przydatne określenia Przejdź do ćwiczeń
Phrasal verbs czasowniki złożone /czasownik z przysłówkiem lub zaimkiem/ Przejdź do ćwiczeń
Przysłowia, idiomy, powiedzenia wyrażenia potoczne, nieformalne Przejdź do ćwiczeń
Słownictwo wojskowe zwroty, określenia wojskowe Przejdź do ćwiczeń
Słówka użytkownika
angielski polski opcje
acceptable możliwy do przyjęcia
accidental przypadkowy
additional dodatkowy
celebration uroczystość
chairman prezes
commitment zaangażowanie
confusing zagmatwany
create tworzyć
crucial niezbędny, istotny
declare oświadczyć, zadeklarować
dump wysypisko
effectively skutecznie
efficient sprawny, skuteczny
effort wysiłek
entire całkowity
expectation oczekiwanie
formerly dawniej
gradually stopniowo
harmful szkodliwy
height wzrost, wysokość
Host gospodarz
including w tym
intended zamierzony
justified usprawiedliwiony
knowledge wiedza, znajomość
loosely swobodnie
mainly głównie, przeważnie
narrow wąski
necessary konieczny
nevertheless niemniej jednak
obvious oczywisty
otherwise w przeciwnym razie
overall ogólny, całkowicie
pace krok, tempo, szybkość
particular szczególny
predict przewidywać, przepowiadać
presence obecność
receive otrzymywać, odbierać
recognition uznanie
relate odnosić się, odwoływać
release uwolnienie, wydanie
security bezpieczeństwo
significantly znacznie
similar podobny
specific konkretny
trace ślad, trop, śledzić
weak słaby
whatever cokolwiek
wrapping opakowanie
zone strefa
Losowe słówka
dni tygodnia po angielsku
Dni tygodnia
Top 5
1. hipnoza 1367270 pkt
2. siwusek198 1330069 pkt
3. Lubiący język Angielski 1177600 pkt
4. CM 1091170 pkt
5. MajronD 1055212 pkt
1. Sebus 624 pkt
2. Dabrowski 390 pkt
3. kudi7 281 pkt
4. witek_64 248 pkt
5. Pikobolo 237 pkt
1. MajronD 2053 pkt
2. Jowixo 1371 pkt
3. Majczellllo 1227 pkt
4. niemodnisia 1163 pkt
5. Lubiący język Angielski 1000 pkt