Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
budownictwo i architektura po angielsku
Budownictwo i architektura
Top 5
1. Cocoli 1733796 pkt
2. hipnoza 1071877 pkt
3. siwusek198 1064208 pkt
4. Zibi_13 1035110 pkt
5. CM 982556 pkt
1. witek_64 430 pkt
2. bodziones 247 pkt
3. kamste95 204 pkt
4. Dabrowski 105 pkt
5. anker 93 pkt
1. Marysiunia 2719 pkt
2. srebnylis 1816 pkt
3. Lubiący język Angielski 1800 pkt
4. Cocoli 1526 pkt
5. Adamuss 1500 pkt

tłumaczenia Unijne

glosariusz.

lista słówek użytkownika mistrzou

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
municipality gmina, miasto
renaturation renaturyzacja, rekultywacja
coastal habitats siedliska nadbrzeżne
county gmina, hrabstwo
grassland łąka
wetlands tereny podmokłe, bagna
diminish zmniejszać
transport network sieć transportowa
conservation recommendations wskazania ochronne
habitat directive dyrektywa siedliskowa
conservation measures działania ochronne
floodway system węzeł wodny
herbivores roślinożercy
transects transekty
prosecution oskarżenie
border crossing przejście graniczne
passport control odprawa paszportowa
passport clearance odprawa celna
border guard straż graniczna
border services służby graniczne
custom services służby celne
custom officers celnicy
bilateral dwustronny, obustronny
compasity przepustowość
outbound, inbound wjazd, wyjazd
lanes pasy, (na drodze)
secondary inspection inspekcja szczegółowa
crossborder cooperation program program operacji transgranicznej
canopy baldachim, wiata
fiber board płyta drewnopodobna
irrigate nawadniać
drainage osuszanie
peatlands torfowiska
labour resources zasoby pracy
work force siła robocza
proceed smoothly przebiegać płynnie, przebiegać gładko
the study of human capital bilans kapitału ludzkiego
public employment services publiczne służby zatrudnienia
professional competence kompetencje zawodowe
in view of the above wobec powyższego
excise akcyza
clearance odprawa
dispatched wysyłane
excise goods towary akcyzowe
intra-Community wewnątrzwspólnotowe
warehouse skład podatkowy, magazyn
permit pozwolenie
fuel charge opłata paliwowa
credit wpłacać, przelewać, kredyt
for consideration za opłatą, do przemyślenia
Losowe słówka
budownictwo i architektura po angielsku
Budownictwo i architektura
Top 5
1. Cocoli 1733796 pkt
2. hipnoza 1071877 pkt
3. siwusek198 1064208 pkt
4. Zibi_13 1035110 pkt
5. CM 982556 pkt
1. witek_64 430 pkt
2. bodziones 247 pkt
3. kamste95 204 pkt
4. Dabrowski 105 pkt
5. anker 93 pkt
1. Marysiunia 2719 pkt
2. srebnylis 1816 pkt
3. Lubiący język Angielski 1800 pkt
4. Cocoli 1526 pkt
5. Adamuss 1500 pkt