Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
udzielanie rad po angielsku
Udzielanie rad
Top 5
1. dominika9 1673365 pkt
2. ala 1092488 pkt
3. Zibi_13 1002987 pkt
4. hipnoza 964687 pkt
5. CM 953124 pkt
1. botwinka51197 1754 pkt
2. srebnylis 1260 pkt
3. dominika9 1174 pkt
4. j987 937 pkt
5. piotrpiotrpiotr 833 pkt
1. hipnoza 3483 pkt
2. botwinka51197 3087 pkt
3. srebnylis 1707 pkt
4. Malena12 1559 pkt
5. kawai 1202 pkt

tłumaczenia Unijne

glosariusz.

lista słówek użytkownika mistrzou

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
municipality gmina, miasto
renaturation renaturyzacja, rekultywacja
coastal habitats siedliska nadbrzeżne
county gmina, hrabstwo
grassland łąka
wetlands tereny podmokłe, bagna
diminish zmniejszać
transport network sieć transportowa
conservation recommendations wskazania ochronne
habitat directive dyrektywa siedliskowa
conservation measures działania ochronne
floodway system węzeł wodny
herbivores roślinożercy
transects transekty
prosecution oskarżenie
border crossing przejście graniczne
passport control odprawa paszportowa
passport clearance odprawa celna
border guard straż graniczna
border services służby graniczne
custom services służby celne
custom officers celnicy
bilateral dwustronny, obustronny
compasity przepustowość
outbound, inbound wjazd, wyjazd
lanes pasy, (na drodze)
secondary inspection inspekcja szczegółowa
crossborder cooperation program program operacji transgranicznej
canopy baldachim, wiata
fiber board płyta drewnopodobna
irrigate nawadniać
drainage osuszanie
peatlands torfowiska
labour resources zasoby pracy
work force siła robocza
proceed smoothly przebiegać płynnie, przebiegać gładko
the study of human capital bilans kapitału ludzkiego
public employment services publiczne służby zatrudnienia
professional competence kompetencje zawodowe
in view of the above wobec powyższego
excise akcyza
clearance odprawa
dispatched wysyłane
excise goods towary akcyzowe
intra-Community wewnątrzwspólnotowe
warehouse skład podatkowy, magazyn
permit pozwolenie
fuel charge opłata paliwowa
credit wpłacać, przelewać, kredyt
for consideration za opłatą, do przemyślenia
Losowe słówka
udzielanie rad po angielsku
Udzielanie rad
Top 5
1. dominika9 1673365 pkt
2. ala 1092488 pkt
3. Zibi_13 1002987 pkt
4. hipnoza 964687 pkt
5. CM 953124 pkt
1. botwinka51197 1754 pkt
2. srebnylis 1260 pkt
3. dominika9 1174 pkt
4. j987 937 pkt
5. piotrpiotrpiotr 833 pkt
1. hipnoza 3483 pkt
2. botwinka51197 3087 pkt
3. srebnylis 1707 pkt
4. Malena12 1559 pkt
5. kawai 1202 pkt