Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.

Słówka na angielski do szkoły

lista słówek użytkownika Katarzyn

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
is possible jest możliwe
is running tap water is running tap water pod bieżącą wodą
label oznakować
loosely luźno
make sure upewnij się
make sure that the container is no more than two-t upewnij się, że pojemnik jest wypełniony do dwóch-trzecich
measure zmierzyć
need to, have to musi
obtain uzyskać, otrzymać
on completing the experiment po zakończeniu eksperymentu
otherwise w przeciwnym razie
place umieszczać
pour away wylać
pour into wlać
pour out wylać, odlać
precaution środki ostrożności
prevent zapobiec
properity właściwości
pull wyciągnąć
purpose powód, cel
purpose powód, cel
push pchać
rapidly szybko
read off the reading by looking odczytać odczyt patrząc
record zapisać
remove przesunąć, zdjąć
remove from heat zdjąć z ognia
rinse przemyć, przepłukać
roughly w przybliżeniu
seal zamknąć szczelnie
shake potrząsać
should należy
sink to the bottom opadać na dno
slowly wolno
so that tak aby
soak namoczyć, zamoczyć
spinning ruch wokół własnej osi, obracać się
splash out przelać się
spread rozprzestrzenia, rozprowadza
stir zamieszać
stopper zatyczka, zamknąć
supernatant woda znad osadu
tap water woda z kranu
thoroughly dokładnie, całkowicie
tightly ciasno
to be suspended być zawieszone, zawieszać coś
to discard wyrzucić
to float unosić się
to settle to the bottom osadzają się na dnie, opadają na dno
to spill a speciman rozlać próbkę
Losowe słówka
wygląd zewnętrzny po angielsku
Wygląd zewnętrzny
Top 5
1. hipnoza 1317372 pkt
2. Zibi_13 1246301 pkt
3. siwusek198 1243972 pkt
4. ala 1163848 pkt
5. CM 1076551 pkt
1. orzel91 789 pkt
2. Semka 500 pkt
3. fukos01 334 pkt
4. atb 271 pkt
5. Zibi_13 200 pkt
1. MajronD 2278 pkt
2. Zibi_13 1500 pkt
3. Grześ72 1420 pkt
4. krzyś 1386 pkt
5. Jujka 1198 pkt