Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
udzielanie rad po angielsku
Udzielanie rad
Top 5
1. hipnoza 1317372 pkt
2. Zibi_13 1246301 pkt
3. siwusek198 1243972 pkt
4. ala 1163848 pkt
5. CM 1076551 pkt
1. orzel91 931 pkt
2. Semka 500 pkt
3. fukos01 334 pkt
4. atb 271 pkt
5. Zibi_13 200 pkt
1. MajronD 2278 pkt
2. Zibi_13 1500 pkt
3. Grześ72 1420 pkt
4. krzyś 1386 pkt
5. Jujka 1198 pkt

Słówka na angielski do szkoły

lista słówek użytkownika Katarzyn

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
as kiedy
as wraz z czymś
as jako
as ponieważ
crucial istotny, niezbędny
vital istotny
give an injection dać zastrzyk, zrobić zastrzyk
reach dostrzec, dosięgnąć
by due to spowodowany, na podstawie wartości
result from spowodowany
work by blocking działa poprzez blokowanie
procedure zabieg
root canal kanał korzenia zęba
analgesics przeciwbólowe
anesthetics znieczulające
whereas, while natomiast, podczas gdy
prevent from zapobiec przed, uniemożliwić
numbness drętwienie, odrętwienie
complications powikłania
vary różnią się
depending on zależnie od
site miejsce
tingling mrowienie
associated powiązany, związany z
dizziness zawroty głowy
progress postęp, postępuje
according według
suffer chorować, ponieść, ulec
in conjunction with w połączeniu z
damage uszkodzić, uszkodzenie
reverse cofnąć, odwrócić
pass in przechodzą w
move in wchodzić
referred to określone
respectively odpowiednio
act, serve działaś
responsible for odpowiedzialny za
primarily, mainly głównie
difficulty passing urine trudności w oddawaniu moczu
difficulty sleeping trudności z zasypianiem
digestion trawienie
tend to depress mają tendencję do obniżania
regulate regulować
pituitary przysadka
underlying podstawowy, zasadniczy
blood calcium levels stężenie wapnia we krwi
hormone replacement therapy hormonalna terapia zastępcza
deficiency niedobór
involves polega na, obejmuje
sex drive popęd płciowy
Losowe słówka
udzielanie rad po angielsku
Udzielanie rad
Top 5
1. hipnoza 1317372 pkt
2. Zibi_13 1246301 pkt
3. siwusek198 1243972 pkt
4. ala 1163848 pkt
5. CM 1076551 pkt
1. orzel91 931 pkt
2. Semka 500 pkt
3. fukos01 334 pkt
4. atb 271 pkt
5. Zibi_13 200 pkt
1. MajronD 2278 pkt
2. Zibi_13 1500 pkt
3. Grześ72 1420 pkt
4. krzyś 1386 pkt
5. Jujka 1198 pkt