Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.

Słówka na angielski do szkoły

lista słówek użytkownika Katarzyn

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
what does x increase?, what increase x? co zwiększa x?
what does anemia cause? co powoduje anemia?
what causes anemia? co powoduje anemię?
what causes x to increase y? co sprawia, że x powoduje y?
what do x and y have in common? co mają ze sobą wspólnego x i y?
have sth in common mieć coś wspólnego
how does x proceed? jak przebiega x?
what does x indicate?, what does x suggest? o czym świadczy x?
indicate, suggest świadczyć
what shape and size is x? jaki kształt i wielkość ma x?
neurogenesis neurogeneza
animal species gatunki zwierząt
evident oczywisty, naoczny, jawny
primates naczelne
evidence dowód
olfactory cell komórka węchowa
colleagues współpracownicy
more recently ostatnio
researcher badacz
do research (into) przeprowadzać badania naukowe
study badanie naukowe
administer podawać, podać, (np leki)
administration podanie
postmortem sekcja zwłok
dostarczać dowodów provide evidence
as well także, również, (na końcu zdania)
as well as jak również
as the same manner as w taki sam sposób jak
agreed to zgodził się na
findings rezultaty badania, odkrycia
develop a technique opracować technikę
current obecny, aktualny, prąd
resistance opór, odporność
charged particles naładowane cząstki
follow a rule zgodnie z regułą, przestrzegać reguły
repel odpychać
once raz, kiedy
store as zapisać jako, magazynują pod postacią
strength siła, wytrzymałość
the greater...the greater im...tym
toward w kierunku
express wyrazić
presence obecny
not necessitate nie wymaga, niekonieczny
hindrance przeszkoda
permeability przepuszczalność
by contrast dla kontrastu, w przeciwieństwie
the inverse of odwrotność
particular danego, szczególny
as w miarę jak
Losowe słówka
matura angielski
Matura ustna podstawowa
Top 5
1. hipnoza 1317372 pkt
2. Zibi_13 1246301 pkt
3. siwusek198 1243972 pkt
4. ala 1163848 pkt
5. CM 1076551 pkt
1. orzel91 931 pkt
2. Semka 500 pkt
3. fukos01 334 pkt
4. atb 271 pkt
5. Zibi_13 200 pkt
1. MajronD 2278 pkt
2. Zibi_13 1500 pkt
3. Grześ72 1420 pkt
4. krzyś 1386 pkt
5. Jujka 1198 pkt