Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.

Słówka na angielski do szkoły

lista słówek użytkownika Katarzyn

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
spectrum widmo
analysis analiza
analyses analize
analyse, analyze analizować, badać
analyte substancja badana
what is act used for x? do czego wykorzystywany jest x?
what does x involve? na czym polega x?
How does x differ from y? czym różni się x od y?
what steps does x include? jakie etapy obejmuje x?
what advantage does x have over y? jaką przewagę ma x nad y?
what is x concerned with? czym zajmuje się x?
be concerned with zajmować się
what does x consist of? jak zbudowany jest x?
what function does x perform?, what role does x play? jaka jest funkcja x?, jaka jest rola x?
where is x found? gdzie występuje x?
what is the x characterized by? czym charakteryzuje się x?
significant znaczący
significance znaczyć coś, znaczenie
how can x be defined? jak można zdefiniować x?
where does x derived from? skąd wywodzi się x?
wywodzić się z derive from
how is x classified? jak dzieli się x?
where does the reaction occur? gdzie zachodzi ta reakcja?
how is x formed? jak powstaje x?
what is x referred to as?, what is x called?, what is x named? jakim terminem określa się x?
what does x stand for? co oznacza skrót x?
stand for oznaczać
how is x determined? jak jest ustalany x?
how does x influence y?, how does x affect y?, how does x impact y? jak x wpływa na y?
what does x depend on? od czego zależy x?
depend on zależeć od
what percentage of x does y account for? ile procent x stanowi y?
consitute, account for, represent stanowić
how are x and y relaction?, what is the relationship between x and y? jaki jest związek między x i y?
be related być związane
in what units is x expressed? w jakich jednostkach jest wyrażony x?
units jednostki
expressed wyrażony
how can x be calculated? jak można obliczyć x?
by dividing przez dzielenie
by multiplying przez mnożenie
by adding przez dodawanie
by subtracting przez odejmowanie
what does x contain? co zawiera x?
contain, include zawiera
what may x result in? do czego może prowadzić x?
lead to, result in, cause, produce, trigger prowadzić do, skutkować
what cause is x? co jest przyczyną x?
what does x state? co mówi (prawo) x?
law, rule, principle prawo
Losowe słówka
matura angielski
Matura ustna podstawowa
Top 5
1. hipnoza 1317372 pkt
2. Zibi_13 1246301 pkt
3. siwusek198 1243972 pkt
4. ala 1163848 pkt
5. CM 1076551 pkt
1. orzel91 931 pkt
2. Semka 500 pkt
3. fukos01 334 pkt
4. atb 271 pkt
5. Zibi_13 200 pkt
1. MajronD 2278 pkt
2. Zibi_13 1500 pkt
3. Grześ72 1420 pkt
4. krzyś 1386 pkt
5. Jujka 1198 pkt