Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
saberina Adept, Kobieta
77865 punktów
(105 dziś)
82 miejsce
w rankingu
110 słówek
(88 nauczonych)
3847 dni
w serwisie
Zdobyte wszystkie nagrody
10000
punktów
9000
punktów
8000
punktów
7000
punktów
6000
punktów
5000
punktów
4000
punktów
3500
punktów
3000
punktów
2500
punktów
2000
punktów
1500
punktów
1000
punktów
300
punktów
100
punktów
Listy użytkownika
nazwa opis opcje
1000 najważniejszy 1000 słów j. ang Przejdź do ćwiczeń
build tools in my work Przejdź do ćwiczeń
Jedzenie słówka z zakresu żywności Przejdź do ćwiczeń
Słówka użytkownika
angielski polski opcje
achieve osiągać
adjust dostosować, wyregulować
aid pomoc
anxiety niepokój
appropriate odpowiedni, stosowny
arrange zorganizować, rozmieścić
attached przyłączony, przywiązany
attempt próba, usiłowanie
attitude nastawienie, postawa
awkward niezręczny
branch gałąź, oddział (np. banku)
cell komórka
chest skrzynia, kufer, klatka piersiowa
claim twierdzić, domagać się, rościć sobie prawo
considerable znaczny, pokaźny
content treść, zawartość, zadowolony
county powiat
crucial niezbędny, istotny
edge krawędź, brzeg, skraj, ostrze
encourage zachęcać
extend rozszerzenie, rozwijać, poszerzać
facility łatwość, urządzenie
feature rys, cecha
fence płot
grain zboże, ziarno, ziarnko, odrobina
labour pracownicy
lack brak, niedostatek
lead prowadzić, ołów
maintain utrzymać, potwierdzić
majority większość
melt roztapiać się
merely jedynie
obey słuchać się, spełniać rozkaz
obtain uzyskać, otrzymać
occur występować, nastąpić, trafić się
pressure presja, nacisk, ciśnienie
primary główny, podstawowy
reference odniesienie
resource zasoby
reveal wyjawiać, ujawniać, ukazywać
slightly nieco
spirit duch
statement twierdzenie, oświadczenie
surface powierzchnia
survey sondaż, ankieta
threat groźba, zagrożenie
vessel statek, naczynie, pojemnik
violently gwałtownie, silnie
Losowe słówka
budownictwo i architektura po angielsku
Budownictwo i architektura
Top 5
1. MajronD 2370544 pkt
2. Lubiący język Angielski 1505000 pkt
3. CM 1337773 pkt
4. iwona 114 1325214 pkt
5. Joanna R 1257009 pkt
1. raf1978 2275 pkt
2. jegular 1617 pkt
3. Bibbelotto 1121 pkt
4. MajronD 1023 pkt
5. Imbek 620 pkt
1. raf1978 1667 pkt
2. MajronD 1032 pkt
3. mordziak 636 pkt
4. Imbek 608 pkt
5. projekt 489 pkt