Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
opisywanie obrazka po angielsku
Opisywanie obrazka
Top 5
1. MajronD 2650279 pkt
2. Lubiący język Angielski 1550769 pkt
3. CM 1406100 pkt
4. Joanna R 1320980 pkt
5. kingdom 1072600 pkt
1. raf1978 2500 pkt
2. Nadia11025 2155 pkt
3. Michal36 1852 pkt
4. MajronD 1227 pkt
5. projekt 423 pkt
1. Michal36 4900 pkt
2. raf1978 2500 pkt
3. MajronD 1736 pkt
4. edziu 635 pkt
5. Bojarsky 630 pkt
saberina Zaawansowany adept, Kobieta
123107 punktów
(278 dziś)
54 miejsce
w rankingu
482 słówek
(430 nauczonych)
4103 dni
w serwisie
Zdobyte wszystkie nagrody
10000
punktów
9000
punktów
8000
punktów
7000
punktów
6000
punktów
5000
punktów
4000
punktów
3500
punktów
3000
punktów
2500
punktów
2000
punktów
1500
punktów
1000
punktów
300
punktów
100
punktów
Listy użytkownika
nazwa opis opcje
1000 najważniejszy 1000 słów j. ang Przejdź do ćwiczeń
build tools in my work Przejdź do ćwiczeń
Jedzenie słówka z zakresu żywności Przejdź do ćwiczeń
Słówka użytkownika
angielski polski opcje
achieve osiągać
achievement osiągnięcie
adjust dostosować, wyregulować
aid pomoc
anxiety niepokój
apparently najwyraźniej, pozornie
appropriate odpowiedni, stosowny
arrange zorganizować, rozmieścić
attached przyłączony, przywiązany
attempt próba, usiłowanie
attitude nastawienie, postawa
awkward niezręczny
branch gałąź, oddział (np. banku)
cell komórka
chest skrzynia, kufer, klatka piersiowa
claim twierdzić, domagać się, rościć sobie prawo
considerable znaczny, pokaźny
content treść, zawartość, zadowolony
county powiat
crucial niezbędny, istotny
edge krawędź, brzeg, skraj, ostrze
encourage zachęcać
extend rozszerzenie, rozwijać, poszerzać
facility łatwość, urządzenie
fence płot
grain zboże, ziarno, ziarnko, odrobina
labour pracownicy
lack brak, niedostatek
lead prowadzić, ołów
maintain utrzymać, potwierdzić
majority większość
melt roztapiać się
merely jedynie
obey słuchać się, spełniać rozkaz
obtain uzyskać, otrzymać
occur występować, nastąpić, trafić się
pressure presja, nacisk, ciśnienie
primary główny, podstawowy
reference odniesienie
resource zasoby
reveal wyjawiać, ujawniać, ukazywać
slightly nieco
spirit duch
statement twierdzenie, oświadczenie
struggle zmagać się, walczyć, borykać się
surface powierzchnia
survey sondaż, ankieta
threat groźba, zagrożenie
vessel statek, naczynie, pojemnik
violently gwałtownie, silnie
Losowe słówka
opisywanie obrazka po angielsku
Opisywanie obrazka
Top 5
1. MajronD 2650279 pkt
2. Lubiący język Angielski 1550769 pkt
3. CM 1406100 pkt
4. Joanna R 1320980 pkt
5. kingdom 1072600 pkt
1. raf1978 2500 pkt
2. Nadia11025 2155 pkt
3. Michal36 1852 pkt
4. MajronD 1227 pkt
5. projekt 423 pkt
1. Michal36 4900 pkt
2. raf1978 2500 pkt
3. MajronD 1736 pkt
4. edziu 635 pkt
5. Bojarsky 630 pkt